NGHIỆM THU HỆ THỐNG PCCC TRẠM BIẾN ÁP 220KV BÌNH LONG

NGHIỆM THU HỆ THỐNG PCCC TRẠM BIẾN ÁP 220KV BÌNH LONG

10/08/2020


Công ty Tân Lập cùng Công An Tỉnh Bình Phước – Phòng Cảnh Sát PCCC&CNCH và Chủ Đầu Tư và Các đơn vị liên qua tiến hình nghiệm thu hệ thống PCCC.


>>> Công ty Tân Lập

Tin tức khác