NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 2 – HÌNH ẢNH ĐÓN TẾT TẠI CÔNG TRƯỜNG

TỔNG QUAN DỰ ÁN

NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 2 – HỆ THỐNG PCCC


Chủ đầu tư: PETRO VIỆT NAM

Nhà thầu chính: SIEMENS AG

> Một số hình ảnh Đón tết tại công truờng của nhân viên TÂN LẬP

 


Công ty Tân Lập

Tin tức khác