TRẠM 220KV KIÊN BÌNH – HÌNH ẢNH THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC

Hình ảnh thi công hệ thống PCCC tại Trạm Biến Áp 220kV Kiên Bình

4/11/2020Hệ thống PCCC Trạm Biến Áp 220kV Kiên Bình – Công Ty Tân Lập

4/11/2020