NHÀ MÁY ĐIỆN PHÚ QUỐC

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2

Nhà thầu chính: XÂY LẮP ĐIỆN 4 / TÂN LẬP

Phạm vi công việc: CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT, NGHIỆM THU HỆ THỐNG PCCC

Thời gian: 08/2004 –> 08/2005

Dự án khác

prev next