Khu phát triển GAS & LNG – Kho Xăng Dầu Nghi Sơn

Thông tin dự án

TỔNG QUAN DỰ ÁN

KHU PHÁT TRIỂN GAS & LNG VÀ CÁC LOẠI HÌNH PHỤ TRỢ LỌC HÓA DẦU

Địa điểm: Xã Hải Yến, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa

Chủ Đầu Tư:  TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH PHÁT – CTCP

Liên Danh Nhà Thầu: TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ PCCC & CNCHBỘ CÔNG AN & CÔNG TY TNHH TM LĐ PCCC TÂN LẬP