Công ty Tân Lập nhận Giấy Khen từ Tổng Công Ty Truyền Tải Điện Quốc Gia

Công ty Tân Lập nhận Giấy Khen từ Tổng Công Ty Truyền Tải Điện Quốc Gia


16-12-2013

Công ty Tân Lập vui mừng nhận Giấy Khen từ Tổng Công Ty Truyền Tải Điện Quốc Gia tặng.

Tân Lập đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thi công công trình ” Thay Máy Biến Áp 500kV (AT1, At2) Trạm Phú Lâm ”

Lễ gắn biển thi đua

 

 

Giấy khen từ Tổng Công Ty Truyền Tải Điện Quốc Gia
Giấy khen từ Tổng Công Ty Truyền Tải Điện Quốc Gia

Công ty Tân Lập

Tin tức khác