TRẠM BIẾN ÁP 500KV LAI CHÂU

Thông tin dự án

Tên dự án:
Lắp MBA 500kV thứ 2 TBA 500kv Lai Châu
Chủ đầu tư:
Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung
Nhà thầu chính:
Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện 2
Nhà thầu phụ:
Công ty TNHH TM LĐ PCCC Tân Lập
Phạm vi công việc:
Cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC
Thời gian thi công:
Từ tháng 06/2019 –> 12/2019