Trạm biến áp 500kV Tân Uyên

Thông tin dự án

Tên dự án:

Lắp đặt hệ thống PCCC

Chủ đầu tư:

Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Nam

Nhà thầu chính:

Công ty TNHH MTV Xây Lắp Điện 2

Nhà thầu phụ:

Công ty TNHH TM LĐ PCCC Tân Lập

Thời gian thi công:

01-03-2019 –> 30-08-2019