Trạm biến áp 220kV Bình Long

Thông tin dự án

Tên dự án:

Lắp đặt hệ thống PCCC TBA 220kV Bình Long

Chủ đầu tư:

Công Ty Truyền Tải Điện 4

Nhà thầu chính:

Công ty TNHH TM LĐ PCCC Tân Lập

Thời gian thi công:

16-12-2016 –> 12-06-2017