TRẠM BIẾN ÁP 220KV BẾN TRE

Thông tin dự án

Công trình:

CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC TRẠM BIẾN ÁP 220KV BẾN TRE

Dự án:

NÂNG CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP 220KV BẾN TRE TỪ (125+250) MVA LÊN 2X250 MVA

Bên mời thầu:

CÔNG TY TNHH THUƯƠN MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH TẢO

Thời gian thi công: 22/06/2020 –> 01/09/2020

Dự án khác

prev next