Nhà Máy Điện Mặt Trời Long Thành 1

Tên dự án:
Thiết Kế & Lắp Đặt Hệ Thống PCCC Nhà Máy Điện Mặt Trời Long Thành 1
Chủ đầu tư:
CTY TNHH LONG THÀNH ĐẮK LẮK 1
Nhà thầu chính:
Cty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Lắp Điện Số 5
Nhà thầu phụ:
Công ty TNHH TM & LĐ PCCC Tân Lập
Phạm vi công việc:
Cung cấp vật tư, thiết bị, thi công lắp đặt toàn bộ hệ thống PCCC cho nhà máy điện mặt trời Long Thành 1
Thời gian thực hiện:
01/2019 - 05/2019

Comments are closed.