Nhà Máy Điện Cà Mau 1

Tên dự án:

Lắp Đặt Hệ Thống PCCC Cho Nhà Máy Điện Cà Mau 1 - LOT 1

Địa chỉ:

Địa chỉ: Ấp 10, Xã Khánh An, U Minh, Cà Mau

Chủ đầu tư:

Ban QLDA Các Công Trình Điện Miền Nam

Nhà thầu chính:

Công Ty Xây Lắp Điện 2

Nhà thầu phụ:

Công ty TNHH TM & LĐ PCCC Tân Lập

Thời gian thi công:

04 - 2006 ---> 09 - 2008

Phạm vi công việc:

Cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống PCCC

Comments are closed.