Dịch vụ

 • Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC.
 • Tư vấn chọn lựa vật tư và thiết bị PCCC.
 • Tư vấn phương án thi công và nghiệm thu hệ thống PCCC.
 • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu cho các hệ thống PCCC.
 • Cung cấp bản vẽ thiết kế cơ bản và chi tiết.
 • Giám sát thi công.
 • Xin thẩm định thiết kế và giấy phép của cơ quan PCCC.
 • Nghiệm thu công trình.
 • Hệ thống báo cháy (Zone và Address).
 • Hệ thống đường ống chữa cháy bằng nước.
 • Hệ thống bơm chữa cháy áp lực.
 • Hệ thống trụ vòi ngoài trời và tủ vòi trong nhà.
 • Hệ thống chữa cháy tự động (Spinkler).
 • Hệ thống chữa cháy bằng CO2.
 • Hệ thống chữa cháy bằng Foam.
 • Nhận sữa chữa các loại thiết bị PCCC ( Sơn - Sữa - Nạp các loại bình CO2, ABC....).
 • Bảo trì toàn bộ hoặc một phần các hệ thống PCCC sẵn có của quý khách.
 • Nâng cấp, sửa chữa các vấn đề trong quá trình vận hành hệ thống PCCC.
 • Cho thuê đội ngũ chiến sĩ trực chữa cháy.
 • Cho thuê bơm và xe chữa cháy.
 • Cho thuê các thiết bị PCCC khác.